Штедливи светилки

Дали штедливите (флуoрoсцентни) светилки се опасни по околината?

 

Штедливи светилки

Ова е едно од прашањата кое доста често се поставува во последно време. Причина за тоа секако дека е напливот на многу енергетски штедливи светилки од разни производители и (дез)информациите што кружат за нив. За да добиете релевантни научни сознанија за овие светилки од физичко-здравствена гледна точка, еве линк кон една статија од реномираното списание Scientific American.

Нагласувам дека во статијата погоре опишани се само можните здравствение импликации, додека економските не се земени предвид, иако е добро познато дека во многу случаи тие може да бидат пресудни при изборот!