Астрономски алманах 2016

Н. Стојанов, Улогата на гасните планети во ..., Астрономски алманах, (2016). симни го документот во pdf формат