Соопштениe за физика

Тестови за компјутерски практикум за физичари 1

Електронската верзија на тестовите за компјутерски практикум за физичари 1 можете да ја пробате ако на главното мени кликнете на линкот НАСТАВА и од менито изберете ПМФ/физика. За да го стартувате тестот неопходно е да се пријавите со пополнување на електронската форма а потоа и да внесете соодветен ID клуч.