Стручни текстови


Школа 2011

Н. Стојанов, Контакти со вонземски цивилизации, Школа по физика, (2011). симни го документот во pdf формат

 
Школа 2013

Н. Стојанов, Хигсовиот бозон-алка која недостасуваше, Школа по физика, (2013). симни го документот во pdf формат

 
Школа 2014

Н. Стојанов, Нумеричко моделирање на галаксии, Школа по физика, (2014). симни го документот во pdf формат