Публикации
Астрономски алманах 2016

Н. Стојанов, Улогата на гасните планети во ..., Астрономски алманах, (2016). симни го документот во pdf формат

 
Астрономски алманах 2017

Н. Стојанов, Ѕвездена прашина, Астрономски алманах, (2017). симни го документот во pdf формат

 
Астрономски алманах 2014

Н. Стојанов, Темна енергија, Астрономски алманах, (2014). симни го документот во pdf формат

 
Школа 2013

Н. Стојанов, Хигсовиот бозон-алка која недостасуваше, Школа по физика, (2013). симни го документот во pdf формат

 
Школа 2014

Н. Стојанов, Нумеричко моделирање на галаксии, Школа по физика, (2014). симни го документот во pdf формат

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Page 1 of 6