Стручни текстови
Школа 2013

Н. Стојанов, Хигсовиот бозон-алка која недостасуваше, Школа по физика, (2013). симни го документот во pdf формат

 
Школа 2014

Н. Стојанов, Нумеричко моделирање на галаксии, Школа по физика, (2014). симни го документот во pdf формат

 
Школа 2011

Н. Стојанов, Контакти со вонземски цивилизации, Школа по физика, (2011). симни го документот во pdf формат