Астрономски алманах 2017

Н. Стојанов, Ѕвездена прашина, Астрономски алманах, (2017). симни го документот во pdf формат